west
Cases

Ministerie BZK & VNG Connect

Creatieve twist aan belangrijke thema's

Concept

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hield de NOVI-conferentie (Nationale Omgevingsvisie) online. De vraag was om aan dit stevige onderwerp een creatieve twist te geven.

Briefing

Het programma bestond uit meerdere onderwerpen; van duurzaamheid en energie tot infrastructuur en stikstof. Daarom werd als locatie de Leidse Schouwburg gekozen, zodat snelle decorwisselingen mogelijk waren. Tegelijkertijd werden vanuit de foyer webinars gegeven over verschillende onderwerpen. Deze keuzes brachten allemaal eigen uitdagingen met zich mee.

Resultaat

De eerste NOVI-conferentie was een daverend succes. Het aantal van 2500 bezoekers heeft de verwachtingen overtroffen! Wat vooral opviel was de enorme energie en passie waarmee alle betrokkenen in het land werken aan de inrichting van de schaarse omgeving van Nederland.

Ministerie BZK & VNG Connect Ministerie BZK & VNG Connect Ministerie BZK & VNG Connect
Ministerie BZK & VNG Connect Ministerie BZK & VNG Connect Ministerie BZK & VNG Connect
phone